Sofija Mihoković

Rođena sam u Virovitici gdje se sa 16 godina prvi put susrećem s trbušnim plesom. Po dolasku u Zagreb nastavljam plesati u školi trbušnog plesa „Zuzana“ gdje pohađam satove Zuzane Uhlirove i Ivana Tyre te se tu po prvi puta susrećem sa stilom trbušnog plesa tribal fusion. Nakon nekog vremena počinjem svoju pažnju posvećivati isključivo tribal fusionu te počinjem redovno pohađati privatne satove kod Nataše Moskaljov, instruktorice koja u najvećoj mjeri utječe na moj plesni razvoj. Pohađala sam i radionice Mance Pavli te Michelle Sorensen. Učim i od Sunčice Dropulić (Sundari) i Ite Fuček. Nastupala sam na mnogobrojnim domaćim festivalima i plesnim predstavama. Od 2017. godine počinjem podučavati tribal fusion, a 2018. završavam certificirani program za voditeljicu plesnih tehnika.

Odgovori