Plesači i plesne priče / Dancers and their stories

Dobrodošli na vrlo zanimljiv i poseban dio naše stranice  gdje vlada pisana riječ!

U suradnji s našim plesačima-spisateljima, blogerima i entuzijastima koji su bili zainteresirani podijeliti svoja znanja i razmišljanja, došlo je do ovog nadasve zanimljivog dijela naše stranice, a na kojoj možete upoznati naše učesnike i plesače kroz pisanu riječ te saznati nešto više o njima i plesnim stilovima, naučiti ono što možda niste znali, ali i biti potaknuti na razmišljanje o mnogim temama te u konačnici i zaplesati neke od stilovima o kojima će ovdje biti riječi!

Oriental Fusion Stars posvetio je jedan dio svoje stranice plesačicama i njihovim plesnim pričama. Naučimo nešto od svojih plesnih kolega, podijelimo vlastito znanje i iskustvo te razmijenimo mišljenja!

__________________________________________________________________________

Welcome to an interesting and a very special part of our site where the written word rules!

In cooperation with our dancers-writers, bloggers and enthusiasts who were interested in sharing their knowledge and thoughts, we are presenting interesting dance stories  from which you can get to learn better about the participants and their styles, to learn more about things you have not known well, but also to be encouraged to think more about many dance topics and even maybe to start dancing!

Oriental Fusion Stars has dedicated a section of its site to dancers and their dance stories. Let’s learn something from our colleagues, share our own knowledge and experience and exchange opinions!