Dobrodošli! / Welcome!

Dobrodošli na stranicu festivala Oriental Fusion Stars Zagreb; na slavlje kreativnosti orijentalnog plesa, fuzija i umjetnosti!
Budite i vi dio jedinstvenog festivala!

 

Welcome to Oriental Fusion Stars Festival Zagreb  to celebrate the creativity of Oriental dance, fusion and art!

Be a part of a unique festival!

 

Festival orijentalnih fuzija jedinstven je festival u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi jer objedinjuje mnoštvo plesnih stilova koji u kombinaciji sa orijentalnim plesom čine izrazito zanimljivu i atraktivnu kombinaciju. Namjera nam je dati podršku svim plesačima  orijentalnih stilova i fuzija te im omogućiti da predstave svoja plesna znanja i kreativnost.

Oriental Fusion Festival is a unique festival in Croatia and Southeastern Europe because it brings together many dance styles that in combination with oriental dance make an extremely interesting and attractive combination. We intend to support all oriental and fusion dancers and bring them the possibility to perform and show their dance skills and creativity.