Suvremeni orijentalni ples / Contemporary Oriental Dance

Suvremeni orijentalni ples je moderno viđenje drevnih plesnih obrazaca, promišljanje o unutarnjem momentu koji u nama proizvodi određeni zvuk, plesni partner ili grupa.

“Kao takav predstavlja svojevrsni fizički i metafizički obrazac putovanja kroz vrijeme i prostor. Tijekom plesa u pokretu je cijelo tijelo, s tim da je jedino u ovom stilu naglasak na ekscentričnosti, odnosno izlasku iz baze lake točke i težišta, za razliku od tradicijskih orijentalnih plesova gdje je naglasak na koncentričnost pokreta i duha”, objasnila je Ana Jug (Ana Apsaradha)

 

_____________________________________________________________________________

 

Contemporary oriental dance is a modern view of ancient dance patterns, a reflection on the inner moment that produces a certain sound, dance partner or group within us.

“As such, it is a kind of physical and metaphysical pattern of travel through time and space. During the dance, the whole body is in motion, except that in this style only the emphasis is on eccentricities, ie leaving the base of light point and center of gravity, unlike traditional oriental dances where the emphasis is on concentricity of movement and spirit, ”explained Ana Jug ( Ana Apsaradha)