Marina Panna skupina

Iz Beograda nam stiže nadasve zanimljivi Panna tim koji  je posvećen ideji da što više ljudi upozna plesove mistične Indije.  Oriental Fusion tim vas srdačno pozdravlja i želi dobrodošlicu na našu zagrebačku scenu

O školi

Škola bolivuda Panna je počela sa radom u oktobru 2012. Osnivač i instruktor, Marina Stevanović, je poželela da okupi sve ljubitelje indijskih plesova iz Beograda. Iako je akcenat svakako na najmlađem i najmodernijem indijskom plesu, pored bolivuda polaznici se upoznaju sa mudrama, pokretima ruku koji dodatno dočaravaju priču koju prenose publici, zatim elementima klasičnih plesova kao što su baratanatjam, katak i odisi, kao i sa folklornim plesovima Indije – kalbelijom i popularnom bangrom. Budući da je bolivud potekao iz kinematografije, neizostavno je povezan sa glumom, pa se pored izučavanja različitih plesnih stilova dosta pažnje posvećuje i aspektu scenskog nastupa. Panna tim je posvećen ideji da što više ljudi upozna plesove mistične Indije. Rado se odazivaju pozivima na nastupe širom Srbije i gostovanja u emisijama, pa su tako gostovali u emisijama „Bračni sudija“ i „Moja velika svadba“, otvorili izložbu o Gandijevom životu u Svilajncu i doneli duh Indije na Dan Roma u organizaciji opštine Vračar, i nastupali na karnevalima u Požarevcu i Smederevu, humanitarnim događanjima poput Internacionalnog Bazara na Sajmu, festivalima kao što su Festival Zdravlja (Beograd), Orienthalia (Sombor), Awalim (Banja Luka), Daret el Ayam (Beograd) kao i godišnjim koncertima plesnih škola, bendova i kulturnih organizacija. Iako često organizuju indijske večeri, predavanja i radionice, najveći i najdraži projekat im je festival azijskih plesova „Dragulji Azije“ koji već četvrtu godinu u nizu okuplja plesače iz regiona i nudi jedinstvenu priliku publici da na istoj bini vide raznovrsne stilove ovog kontinenta.

About us

Bollywood dance school Panna started with classes in October 2012. Founder and teacher, Marina Stevanovic, wanted to gather all Indian dance lovers from Belgrade. Although the most important part is certainly the youngest and modern Indian dance – Bollywood, students are also introduced to mudras, hand gestures that additionally tell the story to the audience, then elements from classical dances such as Bharatnatyam, Kathak and Odissi, as well as folklore dance styles – Kalbeliya and popular Bhangra. Since Bollywood derived from cinematography and it is essentially connected with acting, we pay a lot of our attention to the drama aspect of the stage performance. Panna team devotedly works on introducing dances of mystical India to the public. They are eager to perform across Serbia and to appear on the TV shows – to name a few: “Marital Judge”, “My big wedding”, exhibition on Ghandi’s life in Svilajnac, Roma National day celebration organized by Vracar municipality, carnivals in Pozarevac and Smederevo, charity events like International Bazaar at Belgrade Fair, Festivals such as “Festival of Health” (Belgrade), “Orienthalia” (Sombor), “Awalim” (Banja Luka), “Daret el Ayam” (Belgrade) as well as dance school, musical and cultural shows. They often host “Indian night” events, lectures and workshops, but the biggest and dearest project is undoubtedly Festival of Asian dances “Jewels of Asia” which has been gathering dancers from the regions for four years in a row, and offers the unique opportunity for the audience to enjoy the variety of dances styles from that continent.

O belivudu

Bellywood je veoma mlada fuzija, nastala kao spoj orijentalnog plesa i sve popularnijeg plesa indijske kinematografije – bolivuda. Ovaj stil postaje sve popularniji među plesačima, zato što spaja senzualnost Orijenta i živahni bolivud, a može biti i posebno začinjen elementima folklora. Pleše se uz numere iz filmova bolivudske produkcije i ne postoje određena pravila za izgled kostima – dokle god sadrži elemente obe kulture.

Bellywood

Bellywood is a very young dance fusion, made as a confluence of belly dance and increasingly popular dance of Indian cinematography – Bollywood. This style is becoming more popular among the dancers  because it connects sensuality of the Orient and liveliness of Bollywood, and it can be additionally flavoured with some folklore elements. Bellywood dancers use item songs from bollywood movie production and there are no defined rules for the costume – as long it portraits the elements of both cultures.

O kataku

Katak je jedan od 8 priznatih klasičnih indijskih plesova. Kako potiče sa severa Indije, sami pokreti i kostim su dosta pod uticajem sufi plesova. Reč „katak“ znači „onaj koji priča priču“ te je svaki ples u stvari slikoviti prikaz života bogova i svojevremeno se isključivo izvodio u hramovima. Ovaj zahtevan stil uključuje okrete, brze pokrete nogu i gestikuliranje rukama, takozvane „mudre“, kojima se pripoveda. Dok katak, kao i svi klasični plesovi, ima određeni dijapazon pokreta, katak fuzija nudi plesačima veću slobodu i moderniji pristup ovom drevnom plesu.

Kathak

Kathak is on of 8 classical dances of India. As it originates from the North, the movements and costumes are highly influenced by Sufi dance. The word “kathak“ means “the storyteller“, therefore every dance is essentially depicting a story from the lives of gods, and it was formerly performed only in temples. This demanding style consists of spins, fast footwork and hand gestures, mudras, which are used in storytelling. As all other classical forms, Kathak has a regulated range of body movements, as opposed to Kathak fusion, where dancer have more freedom to express themselves and are enabled to approach from a modern point of view to this ancient dance.

Odgovori