O festivalu / About festival

 Fuzije

Moderna vremena donijela su promjene u svim plesnim stilovima, pa tako i u svijetu orijentalnih plesova. Kako je i sam orijentalni ples tijekom vremena razvio puno svojih stilova, u kontaktu s drugim plesovima došlo je do spajanja dvaju ili više vrsta plesova u tzv. fuzije. Poneke fuzije imaju još uvijek dosta orijentalnog štiha, dok su se neke poprilično odmakle od izvornosti orijentalnog plesa.

Kako je fuzija spoj dvije različitosti nastaje plesni stil koji nudi bezgranično mogućnosti za kreativnost kao i korištenje svih glazbenih podloga. Osnova i dalje ostaje orijentalna, a sve ostalo je nadogradnja koracima drugih plesova.

Neki od najpoznatijih orijentalnih fuzija su: latino oriental, afro oriental, flamenco oriental, bellynesian i mnogi druge.

Modern times have brought changes in all dance styles , as well as in the world of oriental dance. Over the time, oriental dance developed much of its styles , so in touch with other dances, there begins a mixture of two or more types of dances in the so-called fusions. Some fusions are still having a lot of oriental tricks, while some are much away from originality of oriental dance .

As a fusion is a blend of two differences the final result is a dance style that offers limitless possibilities for creativity and the use of all music tracks . The base remains oriental , and everything else is upgraded with steps of other dances .

The most famous oriental fusion are : latin oriental , afro oriental , flamenco oriental , bellynesian ( oriental / polynesian ) and many others.

 

Radionice

Plesne radionice popratna su aktivnost festivala jer predstavljaju edukaciju prema vrsti plesne aktivnosti koja se izvodi na ovom događanju. Radionice su koncipirane kako za početnike tako i za one koji žele naučiti više i usavršiti svoja znanja, vještine i pokrete.

Workshops are usual part of festivals because they have a goal to educate, depending on a sort of dance activities. Workshops can be for beginners who want to learn more and for dancers who want to acquire new knowledge, skills and moves.

 

There is a beautiful instrument
hidden in each woman’s body.
Oriental dance awakes the
sounds of this instrument.

Alexandra Ceglédi

 

Organizator:

U suradnji sa:

Oriental Fusion Stars tim zahvaljuje se svim sponzorima i medijskim pokroviteljima na podršci u organizaciji festivala orijentalnih fuzija.

Uz Vas, naša priča ima veću snagu i daje širu sliku o nama, o vama i našim zajedničkim projektima.

The Oriental Fusion Stars team is thankful to all sponsors and media for supporting the organization of this festival. Along with all of you, our story has more power and gives a wider picture of us, of you as well and of our projects.

 

Uz podršku Grada Zagreba i Turističke zajednice grada Zagreba