Flamenco Oriental

Ovaj plesni izričaj prenosili su Romi od Španjolske do Sjeverne Afrike. Kroz pokret se u ovom plesu izražavaju borba i nepravda koju romski narod stoljećima trpi te bol i ljubav. Odličan je za pravilno i lijepo držanje tijela. Ana Jug, objašnjava da su u svakom stilu zastupljeni pokreti osobito ruku, dlanova,  varijacije okreta te konačno iznošenje emocija kroz neforsiranu mimiku.