Balet i orijent

Orijentalni ples se u mnogobrojnim aspektima razlikuje od baleta. Početkom dvadesetog veka, profesionalne baletske igračice imale su priliku da uče orijentalni ples, povodom nastupa u egipatskim klubovima. U tom period, pojedini baletski elementi i stavovi, inkorporirani su u orijentalni ples.

Moja plesna tačka, orijentalni balet – fuzija, predstavlja izraz ličnih preferencija, naročito u smislu izbora muzike, koja omogućava naglasavanje baletskog odnosno zapadnog senzibiliteta.

Originalne interpretacije pojedinih klasičnih orijentalnih kompozicija nadahnutih kompozitora, kao što su virtuozni violinista Jihad Akl i maestralni argentinski kompozitor, Mario Kirlis, insprisu me za kreiranje sopstvenog plesnog doživljaja Orijenta.

Moj lični senzibilitet nastoji da orijentalnom svetu sa naglašenim elementom “zemlje” udahne određenu “vazdušastu” notu i energiju.

Element “vode” je činilac koji ih ujedinjuje, mada ni on nije istovetan u obe kulture, jer su emocije orijentalnog sveta vatrenije i burnije. Zapad je sofisticiraniji i hladniji, što se može pratiti i preko njegovih plesnih tradicija. Uočavamo veću proračunatost i preciznost u stavu i virtuoznosti okreta.

Fuzija zenstvenog i zavodljivog orijentalnog melosa sa elegancijom zapadnih plesnih tradicija, daje mi moć da amalgamski spajam elemente Istoka i Zapada, i da kroz muzičko-scensku igru kreiram svoju etno plesnu matricu.

Autor: Snežana Petrović