Sarasvati Tribe

ATS® (American Tribal Style®) nastao je u Americi 80-ih godina prošlog stoljeća. Njegova kreatorica, Carolena Nericcio Bohlman i danas je aktivna na plesnoj sceni i u plesnoj zajednici koja broji preko tisuću plesačica i plesača te preko 140 sestrinskih studija diljem svijeta.

ATS® je je moderan stil trbušnog plesa jasno definiran  s primarnim obilježjem  grupne improvizacije, specifičnog plesnog vokabulara i kostima te određenim smjernicama za vođenje i praćenje. Nastao je iz plemesnkih plesova sjeverne Afrike, indijskih folklornih plesova te španjolskog Flamenca.  Upravo zbog naglaska na imporvizaciji u ovom plesnom stilu, potrebna je velika doza povjerenja među plesačicama koje se stvara kroz samokontrolu i preciznost u izvedbi znakova i pokreta.  American tribal style®je plesni jezik koji omogućava da u bilo kojem trenutku možemo kroz ples komunicirati s plesačicom ili više njih koje možda susrećemo po prvi put.

Upravo navedena plesna kohezija povezala je članice plesne skupine Sarasvati Tribe i učinila da njihovo malo pleme postane obitelj glazbe i plesa.

Sarasvati tribe čine Ana Barać, Maja Grdić Jarak, Silvija Martić i Petra Volarević.

 

 

ATS® (American Tribal Style®) was created in America during the ’80s of the last century. Its creator, Carol Nericcio Bohlman today is still active on American dance scene and in the dance community with over a thousand dancers and over 140 sister studios around the world.
ATS® is the modern style of belly dance that is clearly defined by the primary element of group improvisation, specific dance vocabulary, ethnic looking costumes and certain guidelines for leading and following. It originated from tribal dances of North Africa, Indian folk dances and Spanish Flamenco. American Tribal style® is a dance language that allows us at any time to communicate with a dancers that we may meet for the first time.

Mentioned dance cohesion connected members of a dance group Sarasvati Tribe and made their little tribe a family of music, dance and art.

Sarasvati tribe are Ana Barać, Maja Grdić Jarak, Silvija Martić and Petra Volarević.

Odgovori