Power of the two

Petra Volarević

Probudite fuziju u sebi i budite dio plemena! ATS nagrađivana umjetnica Petra Volarević pokazaće vam kako da to ostvarite!

„POWER OF THE TWO!“

Radionica je namijenjena svima sa srednjim i naprednim znanjem ATS-a®. Bavit ćemo se jednom od formacija: duetom! Bilo da je riječ o sporom ili brzom ATS-u®, snaga dueta nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Poznate pokrete primjenit ćemo u duetima te im udahnuti novu dimenziju dinamike i uzbudljivosti. Kako pokrete sporog vokabulara učiniti dinamičnijima, a pokrete brzog vokabulara dojmljivijima? Kako postići onaj Wow! faktor? Odgovor je jednostava:“Power of the Two!“.

Potrebno predznanje: 5 osnovnih pokreta iz brzog vokabulara: ¾ Shimmy, Arabic, Taxeem, Basic Egyptian (Half turn i Triple), Pivot Bump (Choo-choo); pokreti iz sporog vokabulara: Wrap Around, Barrell Turn, Camel, Reverse Turn, Propeller Turn; Calibrated Spins (iz Basic Egyptian pokreta).

———————————

“POWER OF THE TWO!”

The workshop is intended for those with intermediate and advanced knowledge of ATS®. We will address one of the formations: duet! Whether it is a slow or fast ATS®, power of the duet leaves no one indifferent.

Known moves we will apply in duets and give them a new dimension of dynamism and excitement. How to make slow movement vocabulary more dynamic and fast movement vocabulary even more impressive? How to achieve that Wow! factor? The answer is also simple: “Power of the Two”.

Prerequisites: 5 basic movements of rapid vocabulary: ¾ Shimmy, Arabic, taxes, Egyptian Basic (Half turn and Triple), Pivot Bump (Choo-Choo); movements from slow vocabulary: Wrap Around, Barrel Turn, Camel, Reverse Turn, Turn Propeller; Calibrated Spins (from Basic Egyptian movement).

——————————————————————————————–

Petra je od malih nogu dio kazališta i scenske umjetnosti. Deset godina provela je kao članica amaterske glumačke skupine u Zagrebačkom kazalištu mladih pod vodstvom velike kazališne redateljice i pedagoginje Zvjezdane Ladike.

2007. pohađa sate klasičnog orijentalnog plesa u školi trbušnog plesa Zuzane Uhlirove gdje usvaja osnove egipatskog stila i upoznaje se s folklornim stilovima orijentalnog svijeta.

2010. upisuje tečaj tribal fusion trbušnog plesa u studiju “Pokret zvuka” pod vodstvom Ive Jurišić.

2013. traži mjesto gdje može izučiti plesni stil American tribal style te se tako upisuje u plesnu školu “Bastet Orijentalni Ples” pod vodstvom fenomenalne Tee Gavranović.

2014.postaje suvoditeljica i sudjeluje na brojnim plesnim produkcijama, domaćim i inozemnim festivalima, a osvaja i nagrade sa svojim plesnim kolegicama iz škole Bastet.

2015. odlučuje se osamostaliti i otvara vlastiti plesni studio “Alapadma”. Izlazak iz matične škole predstavlja stepenicu dalje prema novim plesnim izazovima i ostvarenjima.

—————————————————————————————–

Petra is from an early age part of a theater and performing arts. Ten years she spent as a member of the amateur acting group in Zagreb Youth Theatre under the guidance of the great theater director and pedagogue Zvjezdana Ladika.

In 2007 she starts attending a Classical oriental dance school of belly dance Zuzana Uhlirova where she adopts the basics of Egyptian style and meets with folk styles of Oriental world.

In 2010 Petra attends a course of Tribal fusion in a dance studio “Pokret Zvuka” led by Ivo Jurišić.

In 2013, seeking a place where she could study dance style American tribal style®, she takes course in dance school “Bastet Oriental Dance” led by phenomenal Tea Gavranović.

In 2014 Petra becomes a co-teacher in Bastet and participates in numerous dance productions, national and international festivals, and winning the awards with her dance colleagues from school Bastet.

In 2015 she decided to become independent and opens her own dance studio “Alapadma”. Starting her own dance studio represents a step further towards the new dance challenges and achievements.

Odgovori